--» Other_snakes               --» menu       --» Andere_slangen
Boa constrictor
Stimuleer het publiceren van artikelen door lid van
Lacerta te worden,
en ontvang het blad met artikelen een jaar voordat mijn artikelen op deze site worden geplaatst.
Hetzelfde geldt voor het tweetalige blad Litteratura Serpentium van de Europese Slangenvereniging.
Stimulate the publication of snake papers through membership of the European Snake Society and receive Litteratura Serpentium with its bilingual papers a year in advance of posting on this site.
Nederlands klik hier
Papers with English summary,
and with bilingual graphs and captions
PDF-files. Optimized for Adobe Acrobat Reader.
Please use its bookmarks. Other reader? Click here.
Serial publication. Main title:
Keeping a pair of Boa constrictor as pets:
Subtitles:
Size
kB
Down-
load
Verveen, A.A., 2001. 
        1. Housing, feeding, and communication.

Lacerta 59 (3): 126-135.
335 pdf
Verveen, A.A., 2001.
       2. Intervals between meals (feeding frequency)
Lacerta 59 (6): 201-276.
661 pdf
Verveen, A.A., 2002.
      3. Meal size
Lacerta 60 (5): 164-175.
405 pdf
Verveen, A.A., 2003.
        4. Yearly consumption of food
Lacerta 61 (2): 43-52.
594 pdf
Verveen, A.A., 2004.
      5. Feeding behaviour:
          intensity of the strike, searching for the site of ingestion, swallowing duration

Lacerta 62 (2): 66-77.
1.478 pdf
Verveen, A.A., 2005.
       6. Digestion (1): regurgitation, gas formation, and water intake
Lacerta 63 (2): 69-79.
664 pdf
Verveen, A.A., 2005.
      7. Digestion (2): micturition
Lacerta 63 (2): 108-114.
871 pdf
Verveen, A.A., 2006.
     8. Digestion (3): defecation
Lacerta 64 (1): 19-31.
787 pdf
Verveen, A.A., 2006.
     9. Ecdysis (1): sloughing frequency, food consumption per moult
Lacerta 64 (4): 147-160.
An English translation appeared in two issues of Litteratura Serpentium (here and here)
957 pdf
Verveen, A.A., 2007.
     10. Ecdysis (2): the colours of the skin
Lacerta 65 (3): 104-119.
An English translation appeared in Litteratura Serpentium
1.765 pdf
Verveen, A.A. , 2007.
     11. Ecdysis (3): colour changes of the renewal phase
Lacerta 65 (4): 150-167.
Uploaded on April 4th, 2009
An English translation appeared in Litteratura Serpentium
1.615 pdf
Verveen, A.A. ,  2008.
     12. Ecdysis (4): Structure colours
Lacerta 66 (5): 193-205.
Uploaded on February 26th, 2009
Appeared originally in Litteratura Serpentium, together with its English translation
1.464 pdf
Verveen, A.A. , 2009.
     13. Ecdysis (5): Irregular spatiotemporal origin and spread of the renewal stage
Lacerta 67 (2):  69-86.
Uploaded on June 1st, 2010. Bookmarks replaced May 2013
An English translation appeared in Litteratura Serpentium
 1.116 pdf
Verveen, A.A., 2010.
     14. Ecdysis (6): dermal blood flow
Lacerta 68 (4): 144-155
Uploaded on September 1, 2011
An English translation appeared in Litteratura Serpentium
2.190  pdf 
Verveen, A.A. , 2011.
     15. Ecdysis (7): Events accompanying the renewal phase
Lacerta 69 (1):  21-31
Uploaded on April 1st, 2012
An English translation appeared in Littertura Serpentium
 1.092  pdf
Verveen, A.A., 2011.
     16. The hunting stage (1): Boa sets out
Lacerta 69 (5): 200-212
Uploaded on October 9, 2012
 1194 pdf
Verveen, A.A. , 2012.
     17. The hunting stage (2): Boa hunting
Lacerta 70 (4): 150-165
Uploaded on November 1, 2013
1453 pdf  
Verveen, A.A. , 2013.
     18. The hunting stage (3): Boa as a pet
Uploaded on July 1, 2014
Final paper of the Lacerta series on Boa constrictor
 1397  pdf
English papers in Litteratura Serpentium (bilingual)
Verveen, A.A., 2002.
Able-bodied Boa constrictor pictured in 3-D
Litteratura Serpentium 22 (3): 115-118.
2.529 pdf
Verveen, A.A., 2003.
Is Boa constrictor a nocturnal animal?
Litteratura Serpentium 23 (2): 52-58 (4-10).
256 pdf
Verveen, A.A., 2003.
Successful prediction of parturition for a Boa constrictor
Litteratura Serpentium 23 (4): 174-179.
180 pdf
Verveen, A.A., 2005.
The death of two 14-year old Boa constrictors.  Part 1: A female that seemed to be gravid
Litteratura Serpentium 25 (3): 192-205.
4.084 pdf
Verveen, A.A., 2006.
The death of two 14-year old Boa constrictors. Part 2: The trembling male
Litteratura Serpentium 26 (2): 126-135.
1.012 pdf
Verveen, A.A. & J. Rouwkema, 2007.
The iridescent epidermis of Boa constrictor
Litteratura Serpentium 27 (3): 117-136
Republished in Lacerta, 2008 / uploaded on April 3d, 2009
Note that this paper should belong to the ecdysis series mentioned below
3.390 pdf
Verveen, A.A., 2008.
Growth in weight and length for Boa constrictor , Part 1 and 2
Litteratura Serpentium 28 (1):  6-25 &  28 (2): 68-86
Uploaded on 29 June, 2008
5.806 pdf
Lit Serp 28: accompanying data sheet:   MSExcel (.xls)  or  pdf  or  semicolon separated (.csv)
 Uploaded on 29 June, 2008
91 pdf
Verveen, A.A., M. Kooij, together with J. Colijn, H. H. van der Mey and W. P. Walen, 1968 / 2009.
Ulcerous stomatitis in two constrictors
Litteratura Serpentium 29 (2): 77-85
Translation of the Dutch paper Lacerta 1968, 59 (3): 126-135
on the successful treatment of ulcerous stomatitis.
     Uploaded on November 7th, 2009
817 pdf
T. Ploegaert, 2009.
Boas at school
Litteratura Serpentium 29 (3): 130-140
Uploaded on 9 October, 2009
1.568 pdf
Verveen, A.A. 2010.
Book review: Klaus Bonny, 2007. Die Gattung Boa
(written in German)  ("The genus Boa")
Litteratura Serpentium 30 (4): 240-253
Uploaded on July 2d, 2011
446 pdf 
Boa constrictor ecdysis series (the all-English version of the Lacerta ecdysis series)
(note that the iridescense paper mentioned above forms part of this series)
Verveen, A.A., 2009.
Ecdysis (1): The epidermis
Litteratura Serpentium 29 (4): 172-183
Not published as such in Lacerta
Uploaded on June 1st, 2010
1.131  pdf 
Verveen, A.A., 2010.
Ecdysis (2): Sloughing frequency
Litteratura Serpentium 30 (1): 14-28
Translation of the first part of Lacerta 64 (4): 147-160
Uploaded on Januari 1st, 2011
 529  pdf
Verveen, A.A., 2010.
Ecdysis (3): Food consumption per ecdysis cyle
Litteratura Serpentium 30 (2): 66-77
Translation of the second part of Lacerta 64 (4): 147-160
Uploaded on April 1st, 2011
472  pdf 
Verveen, A.A., 2010.
Ecdysis (4): The colours of the skin
Litteratura Serpentium 30 (3): 110-135
Translation of Lacerta 65 (3): 104-119
Uploaded on July 2d, 2011
 877   pdf 
Verveen, A.A., 2011.
Ecdysis (5): Cell growth
Litteratura Serpentium 31 (3): 136-163
Translation of Lacerta 65 (4): 150-167
Uploaded on Oct. 30, 2012
726 pdf
Verveen, A.A., 2012.
Ecdysis (6):  Dermal blood flow
Litteratura Serpentium 32 (3): 136-155
Translation of Lacerta 68(4): 144-155
Uploaded on October 1, 2013
 602  pdf
Verveen, A.A., 2012.
Ecdysis (7):  Irregular spatiotemporal origin and spread of  ecdysis
Litteratura Serpentium 33(1): 16-41.
Translation of Lacerta 67(2): 69-86
Uploaded on January 1, 2014
 713 pdf 
Verveen, A.A., 2013.
Ecdysis (8):  Events accompanying ecdysis
Litteratura Serpentium 33(3): 156-168.
Translation of Lacerta 69(1): 21-31
Uploaded on January 1, 2014
This paper completes the series on ecdysis
307  pdf 
1. Nederlands / Dutch
PDF-bestanden. Ingesteld voor de Adobe Acrobat Reader (Lezer).
Gebruik de bladwijzers ("bookmarks").
Bij andere readers? Klik hier
Stimuleer het publiceren van artikelen door lid van Lacerta te worden,
en ontvang het blad met artikelen een jaar voordat mijn artikelen op deze site worden geplaatst.
Hetzelfde geldt voor het tweetalige blad Litteratura Serpentium van de Europese Slangenvereniging.
Verveen, A.A. en M. Kooij,
m.m.v. J. Colijn, H. H. van der Mey en W. P. Walen, 1968.
Stomatitis ulcerosa bij twee worgslangen
Lacerta 27 (7): 55-57
     Het originele artikel over de behandeling van bekrot
In 2009 opnieuw afgedrukt, met een Engelse vertaling, in Litteratura Serpentium, zie beneden
558
pdf
Interview
Eke Hagedoorn, 2006.
Mens & Dier: Bert Verveen (emeritus hoogleraar fysiologie, 76) en Ovaaltje (4)

Foto: Amke de Kiviet. In: HP | De Tijd, 17 november 2006: 95.

Ook verschenen in:
Hagedoorn, Eke; Fotografie: Amke, 2007. Hartsvrienden.

Uitgeverij Thomas Rapp / De Bezige Bij, Amsterdam, 132-133.
     Zie ook deze  bespreking.

6.472 pdf
Serie-publicatie in Lacerta onder de algemene titel:
            Ervaringen met een paartje Boa constrictor als huisdier:

 grootte
kB
 Down- load
Verveen, A.A., 2001.
      1. Huisvesting; voeren en communicatie
 Lacerta 59 (3): 126-135.
328 pdf
Verveen, A.A., 2001.
      2. Hoe vaak voeren?
Lacerta 59 (6): 201-276.
665 pdf
Verveen, A.A., 2002.
      3. Hoeveel voeren per maaltijd?
Lacerta 60 (5): 164-175.
404 pdf
Verveen, A.A., 2003.
      4. Gegeten per jaar; aanpassing aan het niet vaak eten
Lacerta 61 (2): 43-52.
592 pdf
Verveen, A.A., 2004.
      5. Eetgedrag: slagfelheid, kopzoeken, eetsnelheid
 Lacerta 62 (2): 66-77.
 1.414 pdf
Verveen, A.A., 2005.
      6. Verteren (1): braken, gasvorming, drinken
Lacerta 63 (2): 69-79.
652 pdf
Verveen, A.A., 2005.
     7. Verteren (2): urine
Lacerta 63 (2): 108-114.
813 pdf
Verveen, A.A., 2006.
     8. Verteren (3): ontlasting
Lacerta 64 (1): 19-31.
  729 pdf
Verveen, A.A., 2006.
     9. Vervellen (1): hoe vaak wordt er verveld? Hoeveel wordt er per vervelling gegeten?
Lacerta 64 (4): 147-160.
  991 pdf
Verveen, A.A., 2007.
     10. Vervellen (2): de kleuren van de huid
Lacerta 65 (3): 104-119.
1.749 pdf
Verveen, A.A. , 2007.
     11. Vervellen (3): de kleuren van de vervelfase
Lacerta 65 (4): 150-167.
1.610 pdf
Verveen, A.A. , 2008.
     12. Vervellen (4): Het iriseren van de opperhuid
Lacerta 66 (5): 193-205.
Oorspronkelijk gepubliceerd in Litteratura Serpentium (LS)
 1.562  pdf
Verveen, A.A., 2009.
     13. Vervellen (5): Ongelijkmatig optreden en verloop van de vervelfase
Lacerta 67 (2):  69-86.
Geplaatst op 1 juni 2010. Bookmarks verbeterd mei 2013
1.115

pdf
Verveen, A.A., 2010.
     14. Vervellen (6): Doorbloeding van de huid
Lacerta 68 (4):  144-155.
 Geplaatst op 1 september 2011
2.190
pdf
Verveen, A.A., 2011.
     15. Vervellen (7): Met de vervelfase geassocieerde gebeurtenissen
Lacerta 69 (1):  21-31.
Geplaatst op 1 april 2012
1.092   pdf
Verveen, A.A., 2011.
     16. De jachtfase (1): Boa op stap
Lacerta 69 (5): 200-212.
Geplaatst op 9 oktober 2012
1194 pdf
 Verveen, A.A., 2012.
     17. De jachtfase (2): Boa op jacht
Lacerta 70 (4): 150-165.
Geplaatst op 1 november 2013
1453 pdf
Verveen, A.A., 2013.
     18. De jachtfase (3): Boa als huisdier
Lacerta 71 (1): 4-27.
Geplaatst op 1 juli 2014
Afsluiting van de Lacerta publicaties over Boa constrictor
1399     pdf
Tweetalige artikelen in Litteratura Serpentium 
Verveen, A.A., 2002.
Behendige Boa constrictor afgebeeld in 3-D
Litteratura Serpentium 22 (3): 115-118.
2.529 pdf
Verveen, A.A., 2003.
Is Boa constrictor wel een nachtdier?
Litteratura Serpentium 23 (2): 52-58 (4-10).
256 pdf
Verveen, A.A., 2003.
Geslaagde voorspelling van een worp bij een Boa constrictor 
Litteratura Serpentium 23 (4): 174-179.
180 pdf
Verveen, A.A., 2005.
De dood van twee 14 jaar oude Boa constrictor.
Deel 1:
Een vrouwtje dat drachtig leek te zijn 
Litteratura Serpentium 25 (3): 192-205.
4.084 pdf
Verveen, A.A., 2006.
De dood van twee 14 jaar oude Boa constrictor. Deel 2: 
Het bibberende mannetje
Litteratura Serpentium 26 (2): 126-135.
1.012 pdf
Verveen, A.A. & J. Rouwkema, 2007.
De iriserende opperhuid van Boa constrictor
Litteratura Serpentium 27 (3): 117-136
Geplaatst 3-4-2009 / Ook verschenen in Lacerta
3.390 pdf
Verveen, A.A., 2008.
Groei in gewicht en lengte bij Boa constrictor, Deel 1 en 2
Litteratura Serpentium 28 (1):  6-25 &  28 (2): 68-86
Geplaatst 29-06-2008
5.806
pdf
Lit Serp 28: bijbehorende meetgegevens: MSExcel (.xls)  of  pdf  of  puntkomma gescheiden (.csv)
Geplaatst 29-06-2008 
91
pdf
T. Ploegaert, 2009.
Boa's op school
Litteratura Serpentium 29 (3): 130-140
Geplaatst 9-10-2009
1.568 pdf
Verveen, A.A., M. Kooij, together with J. Colijn, H. H. van der Mey and W. P. Walen, 1968 / 2009.
Ulcerous stomatitis in two constrictors
Litteratura Serpentium 29 (2): 77-85
Herpublicatie samen met een vertaling in het Engels
Geplaatst 7 november 2009
558 pdf
Verveen, A.A. 2010.
Boekbespreking: Klaus Bonny, 2007. Die Gattung Boa
(
geschreven in het Duits ("Het geslacht Boa")
Litteratura Serpentium 30 (4): 240-253
Geplaatst op 2 juli 2011
446  pdf 
Tweetalige herpublicatie (met modificaties) van de serie Lacerta-artikelen over vervellen onder de algemene titel: (in voorbereiding)
          Boa constrictor vervelt:
   
Verveen, A.A., 2009.
     Vervellen (1): De opperhuid
Litteratura Serpentium 29 (2): 77-85
Niet in Lacerta gepubliceerd.
Geplaatst op 1 juni 2010
1,131  pdf   
Verveen, A.A., 2010.
     Vervellen (2): Hoe vaak vervelt boa constrictor?
Litteratura Serpentium 30 (1): 14-28
geplaatst op 1 januari 2011
529 pdf
Verveen, A.A., 2010.
     Vervellen (3): Hoeveel eet boa constrictor per vervelling?
Litteratura Serpentium 30 (2): 66-77
Geplaatst op 1 april 2011
472 pdf
Verveen, A.A., 2010.
     Vervellen (4): De kleuren van de huid
Litteratura Serpentium 30 (3): 110-135
Geplaatst op 2 juli 2011
877  pdf 
Verveen, A.A., 2011.
     Vervellen (5): Celgroei
Litteratura Serpentium 31 (3): 136-163
Geplaatst op 30 oktober 2012
726 pdf
Verveen, A.A., 2012.
     Vervellen (6): Doorbloeding
Litteratura Serpentium 32 (3): 136-155
Geplaatst op 1 oktober 2013
 602  pdf
Verveen, A.A., 2012.
Vervellen (7):  Ongelijkmatig optreden en verloop van de vervelfase
Litteratura Serpentium 33(1): 16-41.
Geplaatst op 1 January 2014
713 pdf
Verveen, A.A., 2013.
Vervellen (8):  Met de vervelfase geassocieerde gebeurtenissen
Litteratura Serpentium 33(3): 156-168.
Geplaatst op 1 January 2014
Dit artikel vormt het slot van de vervelserie
307 pdf
Aanbevolen / Optimized for
Adobe Acrobat Reader.

Foxit Reader, gebruik:  Edit --» Preferences --» Full screen --» Show bookmark
English     /     Nederlands

  top   /  boven
  

June 30, 2014