--»  menu
Biographical papers Biografische artikelen
A. English  /  Engels
               
Size kB Down- load
Verveen, A.A., 1995. A Dutch child born in Indonesia.
In: No longer silent, Worldwide memories of the children of World War II.
C.L. Anderson, R. Anderson and Y. Ohkura, eds.
Pictorial Histories Publishing Co., Missoula, Montana: 338-353.                        
Revised digital reprint, Lisse 2006.

      Japanese translation: 1997:                                       
      Shobun-sha Publisher, Tokyo: 206-220.

692
pdf
Verveen, A.A., 2016. History of my life and work.  850    pdf
Verveen, A.A., 2012. Fluctuation in excitability.
A personal account in honour of Charles Pecher.
www.verveen.eu

Web publication uploaded on 8 March and 15 April, 2012
453 pdf
B. Dutch  /  Nederlands

Verveen, A.A., 1974. Kansprocessen in biologische elementen en systemen.
Nederlandse organisatie voor zuiver-wetenschappelijk onderzoek ZWO, Jaarboek 1974: 121-134.
     Een beschrijving van de ontwikkeling van het onderzoek naar toevalsprocessen in ons
           zenuwstelsel.

     A description of the development of my research into the stochastic behaviour of neural elements.

249 pdf
Verveen, A.A., 1978. Ik doe proeven op dieren.
In: Henk Smid (red.). Dierproeven in de moderne samenleving. Feiten en meningen over het gebruik van proefdieren. Ankh Hermes, Deventer, 1978, blz. 41-49.
     
Geplaatst op 15 augustus 2013 naar aanleiding van de bijzondere bespreking van dit artikel door Marijn Sikken op het internet op 27 juni 2013 (http://marijnsikken.wordpress.com/tag/a-a-verveen/).
Daaruit bleek mij dat dit nu 35 jaar geleden gepubliceerde artikel nog heel relevant is.
416 pdf
Verveen, A.A., 1991. Verslag van mijn speurtocht naar processen. Afscheidsrede 22 april 1991.
RijksUniversiteitLeiden.
-- ?
 C. Miscellanea  /  Varia
Curriculum vitae --
html
Dubelaar, J. & A. Erftemeijer, 1986. 'Hier pleeg ik een grap te vertellen' Professorenanekdotes
Bosch & Keuning nv, Baarn. 109 blz. ISBN 90 246 4573 5
Anekdotes op blz. 17, 27 en 103.
-- --
Al, Joop, 1994. Ambarawa, Bandoengan en de Belg Refuge.
Mythe en werkelijkheid over twee Japanse kampen.

Ad Donker, Rotterdam. 292 blz. ISBN 90 6100 394 6
Naamlijsten van de geïnterneerden op blz. 258 en 289.
-- --
Hagedoorn, Eke (tekst) en Amke (fotografie), 2007. Hartsvrienden
(over de liefde tussen mens en dier).

Thomas Rap, Amsterdam. 144 blz. ISBN 978 90 6005 685 1
Bevat op blz. 132/3 het interview in de Haagse Post, 2006.
-- --
 6-3-11
Go to the top   /   Naar boven
 --»  Menu