--»  menu
A. English  /  Engels Size kB Down- load
Verveen, A.A., 1974. Random processes in the nervous system.
Methodology and Science, 7: 80-91.                                                
     In this paper, I discuss possible functions of noise and other sources of randomness in the                  nervous system.
     Translation of the 1972 paper "Toevalsprocessen in het zenuwstelsel" (see below).
84 pdf
Verveen, A.A. 1978/2015. About pain and vivisection
from H. Smid (red), Dierproeven in de moderne samenleving. Ankh-Hermes, Deventer
29-49
     pdf
B. Dutch  /  Nederlands
 kB  Down-
load
Verveen, A.A., 2011. Punaises tegen reanimeren
Een persoonlijke bescherming tegen ongevraagde reanimatie
Is voor een groot deel zelf te maken (halsketting + hanger, tevens brochetegen verschuiving)
Upload: 10 augustus 2012
160 pdf
Verveen, A.A., 1971. De rol van het toeval in het zenuwstelsel.
Hoofdst. BI-3 in: Toeval, M. Duursma e. a., red.
Uitgave: Studium Generale, Rijksuniversiteit te Utrecht, maart 1972.
-- ?
Verveen, A.A., 1972. Toevalsprocessen in het zenuwstelsel.
Wijsgerig Perspectief op Maatschappij en Wetenschap, 12 (6): 378-391.

     Translated as "Random processes in the nervous system", see above.
--
?
Verveen, A.A., 1978. Slavernij in de Vogelwereld. De Lepelaar, 56: 22-23.
     De koolmees als slaaf van enkele mussen; een moeder eend als slavin van de "grootmoeder" eend.
     Description of two instances of slavery in the world of birds.
83
pdf
Verveen, A.A., 1978. Pijn PIJN . ???
In: H. Smid (red.), Dierproeven in de moderne samenleving. Ankh-Hermes, Deventer: 29-40.
-- pdf
Verveen, A.A., 1978. Ik doe proeven op dieren.
In: H. Smid (red.), Dierproeven in de moderne samenleving. Ankh-Hermes, Deventer: 41-49.
-- pdf
Verveen, A.A., 1982:
1. Leesbaar schrijven (bewerking van W. Bijlsma, 1975) 
2. De korte samenvatting. 
3. Beluisterbaar voordragen. 
4. De korte voordracht.
In: Werkboek Kalk. A.A. Verveen en Th.W.M. Hoeks, red.,
Faculteit der Geneeskunde, Leiden: 44-63:
-- --
Verveen, A.A., 1985. Kreativiteit, enige persoonlijke ervaringen.
In: Kreativiteit en Wetenschap. R. Stoeckart, ed. Studium Generale, Rotterdam: 10-38.
-- ?
Verveen, A.A., 2007. De visuele aura
Hoofdzaken, Tijdschrift van de Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten 26:
       Aura-tekening.               Hoofdzaken, 26 (3):  33.
       De visuele aura deel 1. 
 Hoofdzaken, 26 (4):  2-5.
       De visuele aura deel 2. 
 Hoofdzaken26 (5):  10-13.
Upload: 29 september 2009
samen
2.191
pdf
Go to the top   /   Naar boven
--»  menu