--» Menu
Seksuologische studies
ontworpen in relatie tot het onderwijs aan
eerstejaars studenten in de geneeskunde
 
Size kB Down- load
Verveen, A.A., 1977. Fijn vrijen.
In: Moors e.a. : Helpen bij seksuele moeilijkheden.
Nederlands Huisartsen Genootschap en Van Lochem Slaterus, Deventer: 76-90.
          Oplage 1e druk:                                                                                                                      8.000
Zie hieronder
-- --
          1977 herdrukt in: Informatie over Seksualiteit.
          Psychologisch Adviesbureau voor Studenten der Rijksuniversiteit Utrecht: 5-15.                      4.000
--
--
          1977 herdrukt in: Vrijen zonder problemen. NOS-TV Uitgave, november: 9-16.                 20.000 -- --
          1977 herdrukt in: Relaties en Seksualiteit.
          Werkgroep Vervolgintroductie. Erasmus Universiteit, Rotterdam: 20-31.                                    900
-- --
          1978 herdruk van Moors e.a. : Helpen bij seksuele moeilijkheden.
          Nederlands Huisartsen Genootschap en Van Lochem Slaterus, Deventer: 76-90.                     4.000
--
--
Verveen, A.A., 1979. Fijn vrijen.
          Herdrukt in: 2e herziene versie in J. Moors e.a., Helpen bij Seksuele moeilijkheden.                                   Nederlands Huisartsen Genootschap en van Lochum Slaterus, Deventer, 2e druk: 76-90.        6.000

299
pdf
          1977 herdrukt in: A. Landsmeer-Jobsfis en B. Erades. Seksualiteit, Rontgenfoto van een zoeker.             Syllabus Haanstra Kweekschool, Leiden                                                                             ? -- --
                Dit nu duidelijk gedateerde artikel was toen een schot in de roos van de seksuele revolutie
                met een totale oplage 1977/78 van meer dan 43.000 exemplaren.
De bovenstaande opmerking dateert van september 2006. In december 2007 bleek mij uit artikelen van Shere Hite in verschillende Nederlandse dagbladen dat de inhoud van zowel "Fijn vrijen" als "Seksualiteit en variabiliteit" nog actueel is. Daarom heb ik die op 24 december 2007 op deze site gezet.
   
Verveen, A.A., 1980. Seksualiteit en variabiliteit: enkele aspecten.
In: Seksuologie, een interdisciplinarie benadering. J. Frenken, ed.
Van Loghum Slaterus, Deventer: 311-331.
4.622 pdf
     
Go to the top   /   Naar boven    
--» Menu