--» Return «--  /  --» Terug «--
 
Response probability / Reactiekans
   
Electrical response series of a nerve fibre
to six sets of stimuli each at a different
but fixed intensity (I) around
 threshold (  I% = 100 ).
Stimulus frequency:
once per two seconds.
 
Threshold intensity is defined by
the .5 response probability P.
 
Left: Time series.  
Right: The probability distribution is Gaussian.
 
The relative spread, RS,
is a measure of the width
of the probability distribution.
   
 Blair and Erlanger described this phenomenon in 1932
and studied it until 1936.
Charles Pecher investigated its statistical properties between 1936 and 1939
( cf. Landahl, 1941.
WARNING: THIS  PAPER  IS
HORRIBLY  EXPENSIVE
)
 I rediscovered this phenomenon in 1958 and studied it till 1965.
Elektrische reacties van een zenuwvezel
op per reeks identieke stimuli, uitgedrukt als percentage van
de drempel ( I% = 100 ).
Stimulus frequentie:
één keer per twee seconden.
 
Op de drempel is
de reactiekans P gelijk aan 0,5
   
Links: Tijdreeks.
Rechts: De reactiekans volgt de Gauss-verdeling.
 
De relatieve spreiding RS
is een maat voor de
breedte van de kansverdeling.
   
Dit verschijnsel werd in 1932 door
Blair en Erlanger beschreven en
tot 1936 door hen bestudeerd.
De statistische eigenschappen
ervan werden vervolgens door Charles Pecher onderzocht ( 1936 -1939 )
( zie Landahl, 1941.
PAS  OP,  DIT  ARTIKEL  IS
 AFSCHUWELIJK DUUR
)
In 1958 herontdekte ik deze fluctuaties en bestudeerde ze tot in 1965.
   
Fig. 1 in
A.A. Verveen, 1960.

On the fluctuation of threshold of the nerve fibre.
p. 282-288 in: Structure and function of the cerebral cortex. Amsterdam, Elsevier.
(PDF file)
 
--» Return «--  /  --» Terug «--