--» Return «--  /  --» Terug «--
   
Fluctuation in excitability / Prikkelbaarheidsfluctuatie 
Electrical response of a nerve fibre to eight
identical stimuli of threshold intensity.
 
 
The response with an action potential (the
"triangular" digital (all or none) signal to be
transported along the nerve fibre) occurs at
random with a probability of occurrence
dependent upon the intensity of the stimulus.    
 
 
Here, the response occurs five times out of
eight, i.e. with a response probability of
about .6.
 
If an action potential occurs, then it is also
not possible to predict the exact moment of its occurrence.
 
 
Scales:
Horizontal: Time 1 ms,
Vertical: Intensity 50 mV.
Elektrische respons van een zenuwvezel
op acht identieke stimuli in het gebied van de drempelwaarde.
   
Het optreden van de reactie met een
actiepotentiaal, het "driehoekige" digitale
alles-of-niets signaal dat over de zenuwvezel
verder wordt getransporteerd, kan niet worden voorspeld, maar de kans van optreden hangt
samen met de intensiteit van de stimulus.
 
Hier is de kans op een respons ongeveer
5 op 8, dus circa 0,6.
 
 
Wanneer een actiepotentiaal optreedt blijkt
het moment van optreden ook onvoorspelbaar
te zijn.
 
Schalen:
Tijd horizontaal: 1 ms,
Intensiteit vertikaal: 50 mV.
Fig. 2 in
(Review article):

A.A. Verveen & H.E. Derksen, 1968.
Fluctuation phenomena in nerve membrane.
Proc. IEEE 56, 906-916
(PDF file)

--» Return «--  /  --» Terug «--