--» Return «--  /  --» Terug «--
 
Reflex variability / Reflex variabiliteit
 
Already back in 1955, Hunt showed
that a spinal reflex
(elicited with a constant electrical stimulus repeatedly applied at a sufficiently large interval to prevent successive interactions)
exhibited a large fluctuation in size.
 
Reeds in 1955 liet Hunt zien dat een
ruggemergreflex
(opgewekt met behulp van een constante elektrische prikkel en gegeven
met een zodanig groot interval dat onderlinge beinvloeding niet meer optrad)
een grote variatie in uitslag vertoonde.
 
Fig. 2 in
C.C. Hunt, 1955. Journal of General Physiology
38, 801 - 811
(
pdf file)

--» Return «--  /  --» Terug «--