List of pictures Menu Lijst met fotoseries
The feeding ritual / Het voerritueel
3. The feeding ritual All pictures:  /  Alle foto's:
© E.M. Verveen-Keulemans
3. Het voerritueel
Please note:
All my boas are fed dead rats or mice bought and kept in deep-frozen state. They are thawed for 24 hours before the boas are fed.

To monitor the amount the boas swallow, the weights of the - deep-frozen rats thawed for 24 hours - are measured before feeding them to the boas.
thawed rats / ontdooide ratten
N.B.:
Al mijn boa's krijgen slechts dode ratten of muizen te eten. Deze worden gekocht in diepgevroren toestand en vóór het voeren gedurende 24 uur ontdooid.

Vóór het voeren worden de 24 uur lang ontdooide diepvriesratten  in de kamer gebracht om het gewicht van elk prooidier te meten voordat het aan de boa wordt gevoerd.
 
The weight of each rat is measured. the rats are weighed / de ratten worden gewogen Bepaling van het gewicht van elke rat. 
Towards feeding time the female is taken out of her terrarium.

Note (continuation)
Loss of consciousness by constriction occurs quickly because the change of pressures within the thorax prevents the return of blood flowing into the heart.
Taking the female out of her cage
Tegen voedingstijd wordt het vrouwtje Gaea uit het terrarium gehaald.

N.B. (vervolg):
Levende prooi verstikt niet maar verliest het bewustzijn snel omdat de door de "wurg"-greep veranderde drukverhoudingen in de romp de terugkeer van bloed naar het hart verhinderen.
She  likes to go back into her terrarium, however.

Note (end):
I nevertheless feed dead prey only, for when the snake strikes at the wrong position then prey as well as snake are both in mortal danger since the prey has long and very sharp teeth.
Taking the female out of her cage Ze heeft het nog niet door en wil terug in het terrarium.

N.B. (slot):
Ik voer echter toch uitsluitend dode prooi, omdat de slang weleens fout grijpt. Dan verkeren zowel prooi als slang in levensgevaar, de laatste vanwege de lange scherpe tanden van de rat of muis.
Her weight  is measured first. Boa weight / Gewichtsbepaling Het vrouwtje wordt vóór het eten gewogen.
Her (empty) body mass is registered. Her weight is noted / Gewicht noteren Haar leeggewicht wordt vastgelegd.
For younger animals their length is also determined as part of the "feeding ritual". Length measurement / Lengtemeting Bij jongere dieren wordt vervolgens als volgend onderdeel van het voerritueel de lengte gemeten.
Total body length is determined with a measuring rod. Length measurement / Lengtemeting Met de meetlat wordt de lengte bepaald.
She is brought into position on the stepladder. She is brought into position / Op de keukentrap
Het vrouwtje wordt boven op de keukentrap gezet.
Protected with gloves and a helmet with a closed but translucent visor I grasp het first prey animal.

She seems to be interested in the proceedings.
She appears interested / Zij is geïnteresseerd Terwijl ik voorzien van kap en zware wanten haar eerste prooi pak kijkt zij belangstellend toe.
The dead prey attracts her. The prey is offered to her / Aanbieden van de prooi Zij is in de dode prooi geïnteresseerd.
She strikes suddenly.
Note that she opened her jaws
(a chance observation).
The strike / De slag op de prooi Opname tijdens haar slag op de prooi.
Let op de geopende bek
Geluksopname, omdat de slag altijd onverwachts optreedt.
At another feeding sequence:
After she had been fed several rats her appetite seems to diminish.
She still inspects her potential prey, however.
Sated? / Verzadigd?
Tijdens een andere sessie:
Het is de vraag of zij al voldoende op heeft en nu aarzelt.
Toch inspecteert zij de aangeboden prooi nog.
Immediately after the strike
helmet and gloves can be removed.
Got it! / Hebbes! Kap en handschoenen kunnen uitgedaan zodra zij de prooi te pakken heeft genomen.
She swallows her prey. She swallows her prey / Zij verzwelgt haar prooi Zij verorbert haar prooi.
Occasionally she catches the glove in addition.
The hand is then removed without difficulty.
She will release the mitten after some time.
She caught the glove too / Ook de handschoen werd gepakt Ze bijt er wel eens half of heel naast en heeft dan ook de want te pakken (die ze na verloop van tijd laat vallen).

De hand kan er dan makkelijk uit worden getrokken
She is sated and not anymore interested in the prey.
She used the gloved hand to indicate that she wishes to get off the stepladder.
Sated / Verzadigd
Zij is verzadigd en heeft geen interesse meer in de aangeboden prooi.
Ze gebruikt de handschoen om aan te duiden dat zij van de trap af wil.
Stepladder with boa were then
carried back towards the terrarium.
She is carried back / Ze wordt terggesjouwd Zij wordt met trap en all naar
het terrarium teruggesjouwd.
She crawls back into the terrarium
of her own accord.
She crawls back  / Zij kruipt uit zichzelf terug Ze kruipt uit zichzelf terug het terrarium. Het mannetje zit er boven in op een tak.
  Revised: January 22th, 2008  
List of pictures Top  /  Naar boven Lijst met fotoseries