List of pictures Menu Lijst met fotoseries
Boa & child / Kind en boa
2. Boa and child* All pictures:  /  Alle foto's:
© A.A. Verveen
2. Kind en boa*
The child(ren) were only allowed to handle a boa under the watching eye of at least one adult who was familiar with the snakes. <--- Please note:
Nota Bene: --->
Bij alle in de foto's afgebeelde situaties was standaard vereist dat tenminste één volwassene die met de boa's vertrouwd was het toezicht hield.
Sophie with boa Stip. Girl with boa 01 Sophie met boa Stip.
Sophietje, George and Pepijn
with boa Oval.
3 children with a boa Sophietje, George en Pepijn
met boa Ovaaltje.
Myrthe with a boa constrictor. Girl plays with a boa 1 Myrthe met boa Ovaaltje.
Myrthe with a boa constrictor. Girl plays with a boa 2 Myrthe en boa Ovaaltje.
Daan with snake. First contact Daan met slang.
Luc with adult boa constrictor male. Child with boa 05 Luc met een volwassen boa constrictor.
Luc, the young Pharaoh. Pharao De jonge Farao Luc.
Suzanne and Eelke with boa Oval. Two girls with a boa Suzanne en Eelke met boa Ovaaltje.
A boa constrictor lesson
taught by Eelke.
Boa lesson Eelke geeft haar klas les
over de boa constrictor.
Robert with boa Oval. Boy with boa Robert met boa Ovaaltje.
Marten bathes boa Stip. Bathing a boa Marten geeft boa Stip een bad.
Eva with boa Aea. Girl and boa Eva met boa Aea.
Mutual trust:
Claartje and boa Aea are fast asleep.
Mutual trust Wederzijds vertrouwen:
Claartje en boa Aea in diepe rust.
Toddler with boa. Toddler with boa Kleuter met boa.
Toddlers with two boa constrictors. Children with boa Kleuters met twee boa constrictors.
Toddler plays with a hatchling
which is visited by an older boa-brother.
Juveniles Allemaal jonkies.
Kleuter met pasgeboren boa.
Oudere broer boa komt een kijkje nemen.
Marten plays with several
garden snakes.
(The literal translation of
the Dutch term for garden hose reads as "garden snake").
Garden and snakes Marten speelt met meerdere tuinslangen.
*Permission obtained from the (former) children and/or their parents.  Revised: September 29th, 2008 *Toestemming verkregen van de (destijdse) kinderen en/of van hun ouders.
List of pictures Top  /  Naar boven Lijst met fotoseries